Politika privatnosti

Politika privatnosti sadrži informacije o tome kako Brandly prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke.

Poštovani,

Pred vama se nalazi Politika privatnosti kojom se reguliše prikupljanje, obrada, korišćenje i zaštita vaših ličnih podataka kada koristite internet prezentaciju i platformu Brendly (u daljem tekstu: Internet prezentacija ili Platforma ili BRENDLY), postojeća na internet adresi: www.brendly.rs (internet prezentacija), odnosno na adresi: app.brendly.rs (platforma). Molimo vas da, pre korišćenja Platforme, pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti imajući u vidu da se ona primenjuje na vas, odnosno na vaše korišćenje Platforme.

Pored Politike privatnosti, i zajedno sa njom, primenjuju se i Pravila i uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Pravila) kojima se uređuje korišćenje BRENDLY platformе u skladu sa relevantnim propisima R. Srbije.

Svaka poseta BRENDLY platformi, korišćenjem bilo kojeg njenog segmenta ili registracijom znači da ste upoznati, odnosno pročitali Politiku privatnosti i Pravila, razumeli predmet njihovog uređivanja i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko, pak, oni za vas nisu prihvatljivi, molimo vas da ne koristite Platformu.

I OSNOVNE INFORMACIJE

Privredno društvo ,,BRANDIT TECHNOLOGY DOO“ (u daljem tekstu: BRANDIT, Društvo ili Mi), u obavljanju svoje delatnosti trgovine na malo posredstvom pošte ili preko interneta i pružanju usluga informacionog društva, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti registrovanih korisnika i drugih posetilaca internet prezentacije i platforme Brendly (u daljem tekstu, zajednički naziv: Korisnik ili Vi).

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o tome kako BRANDIT prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon).

Vaša privatnost je važna. Zato, savetujemo Vam da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i informišete se!

Kada koristite BRENDLY platformu može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu. Svako prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka uradićemo u skladu sa ovom Politikom privatnosti, Zakonom i drugim važećim propisima Republike Srbije.

II NAŠI KONTAKT PODACI

BRANDIT TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-Vračar, ul. Vojvode Hrvoja br. 24, Vračar, Beograd, MB: 21495646, PIB: 111523347, obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem internet prezentacije i platforme Brendly u svojstvu rukovaoca i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: podrska@brendly.rs, putem kontakt forme koja je dostupna na adresi: https://brendly.rs/kontakt/ ili „običnom” poštom.

III KOME JE NAMENJENA OVA POLITIKA PRIVATNOSTI

Imajući u vidu da internet prezentaciju i platformu Brendly Korisnik može posetiti radi upoznavanja sa njenom sadržinom i/ili registracije i otvaranjem naloga, ova Politika privatnosti je namenjena:

 • Registrovanim korisnicima internet platforme,
 • Posetiocima internet prezentacije,
 • Licima koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.

IV KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO, PO KOM PRAVNOM OSNOVU I U KOJE SVRHE

Jedan deo internet prezentacije i platforme Brendly Korisnik može pregledati bez unosa bilo kakvih ličnih podataka. Sa druge strane, određeni delovi Platforme mogu od Korisnika zatražiti neke lične podatke, kao što je deo u vezi sa popunjavanjem i slanjem on-line formulara, pristupnica i porudžbenica. Korišćenje ovih delova Platforme je u potpunosti opciono. Ukoliko se Korisnik odluči da pregleda, odnosno koristi ove delove Platforme, postoji mogućnost obaveznog unosa određenih podataka. Ukoliko Korisnik ne unese tražene podatke neće moći da koristi deo Platforme za koji se navedeni podaci zahtevaju. Korisnik koji je dao lične podatke u okviru popunjavanja i slanja on-line formulara, pristupnica i porudžbenica, ima pravo da zatraži njihovo brisanje (pri čemu BRANDIT ima pravo da tom Korisniku ograniči, odnosno ukine korišćenje tih delova Platforme) ili izmene kao i to da ima uvid u način čuvanja i obrade tih podataka.

Korišćenjem BRENDLY platforme, Korisnik se saglašava i u potpunosti prihvata da obrada ili korišćenje ličnih podataka, prikupljenih putem Platforme, može biti poverena trećim licima poput procesora debitnih/kreditnih kartica, web hosting kompanijama, kompanijama koje pružaju kurirske usluge, kao i kompanijama koje se bave analitikom internet saobraćaja. U takvim slučajevima, lični podaci Korisnika će biti dostupni trećim licima samo u onom obimu i u svrhe neophodnim za pružanje usluga ovih subjekata.

 1. Podaci o ličnosti registrovanih korisnika BRENDLY platforme:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga i korišćenja Platforme prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti Korisnika koje dobrovoljno podeli sa nama, kao i podatke o ličnosti koje prikupljamo automatski, odnosno samim pristupom i korišćenjem Platforme.

 1. Podaci o korisničkom nalogu, odnosno o korisniku:
  • identifikacioni i kontakt podaci, poput: ime, prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona,
  • podaci o lozinkama,
  • podaci o korisničkom nalogu,

Podaci o korisničkom nalogu, odnosno o korisniku prikupljaju se i obrađuju u svrhe:

 • registracije i korišćenja Platforme, a po osnovu izvršenja ugovora sa registrovanim korisnicima, odnosno preduzimanja radnji na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora (čl. 12. st. 1. tač. 2. Zakona),
 • održavanja neophodnog nivoa bezbednosti Platforme, a po osnovu poštovanja zakonskih obaveza propisanih čl. 16. st. 3. Zakona o elektronskoj trgovini[1] i čl. 45. st. 5. Zakona o oglašavanju[2] (u vezi sa čl. 12. st. 1. tač. 3. Zakona), i našeg legitimnog interesa u smislu čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona;
 1. Podaci o ponudama i oglasima prikupljaju se i obrađuju u svrhe oglašavanja i kupoprodaje, a po osnovu izvršenja ugovora sa registrovanim korisnicima (čl. 12. st. 1. tač. 2. Zakona) i našeg legitimnog interesa (čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona);
 2. Nakon verifikacije korisničkog naloga: finansijski podaci, uključujući naziv banke i broj tekućeg računa, prikupljaju se i obrađuju u svrhe realizacije kupoprodaje i naplaćivanja naknade za izvršene usluge, a po osnovu izvršenja ugovora sa (registrovanim) korisnicima (čl. 12. st. 1. tač. 2. Zakona) i našeg legitimnog interesa (čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona);
 3. Podaci o interakciji sa nama prikupljaju se i obrađuju u svrhu pružanja korisničke podrške, a po osnovu izvršenja ugovora sa (registrovanim) korisnicima (čl. 12. st. 1. tač. 2. Zakona) i našeg legitimnog interesa (čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona);
 4. Kontakt podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu slanja komercijalnih poruka, uključujući personalizovane ponude, a po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12. st. 1. tač. 1. Zakona). Smatra se da je Korisnik dao pristanak trenutkom ostavljanja podataka o kontaktu prilikom registracije i/ili korišćenjem Platforme. Korisnik u svakom trenutku može opozvati dat pristanak slanjem izjave o opozivanju na e-mail adresu: podrska@brendly.rs ili klikom na opciju „odjavi se“ ili „unsubscribe“ koje se nalazi u dnu poruke;
 5. Podaci o IP adresi i o uređaju Korisnika (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, vreme pristupa i sl.) prikupljamo i obrađujemo u svrhu održavanja neophodnog nivoa bezbednosti Platforme, a po osnovu poštovanja zakonskih obaveza propisanih čl. 16. st. 3. Zakona o elektronskoj trgovini i čl. 45. st. 5. Zakona o oglašavanju (u vezi sa čl. 12. st. 1. tač. 3. Zakona).
 • Podaci o ličnosti posetilaca BRENDLY internet prezentacije i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama

Prilikom posete Internet prezentacije ili ostvarivanje interakcije sa nama prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti koje Posetilac/lice dobrovoljno podeli sa nama, kao i podatke koje prikupljamo automatski, odnosno samim pristupom i korišćenjem Internet prezentacije.

 1. Podaci o IP adresi i o uređaju Korisnika (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, vreme pristupa i sl.) prikupljamo i obrađujemo u svrhu održavanja neophodnog nivoa bezbednosti Platforme, a po osnovu poštovanja zakonskih obaveza propisanih čl. 16. st. 3. Zakona o elektronskoj trgovini (u vezi sa čl. 12. st. 1. tač. 3. Zakona) i našeg legitimnog interesa (čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona);
 2. Podaci o interakciji sa nama prikupljaju se i obrađuju u svrhu pružanja korisničke podrške, a po osnovu našeg legitimnog interesa (čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona).
 • Upotreba kolačića

BRANDIT na internet prezentaciji i platformi Brendly koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se skladište na Vašem uređaju prilikom posete Platformi. Na Platformi postoje različite vrste kolačića koji se koriste u različite svrhe. Kolačiće postavlja neposredno BRANDIT i treća lica (tzv. kolačići treće strane).

Na Platformi koristimo sledeće kolačiće:

 • Neophodni kolačići – ovi kolačići su važni jer su neophodni za nesmetan rad Platforme. Pomažu da Platforma bude upotrebljiva omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim delovima Platforme. Platforma ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića;
 • Statistički kolačići – ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako Korisnik stupa u interakciju sa Platformom, na primer, kako bi utvrdili koji su delovi najčešće posećeni i koje se usluge/proizvodi najčešće koriste. Prikupljene informacije koriste se u analitičke svrhe da bi se razumelo šta zanima Korisnike i kako Platformu učiniti prijatnijom za Korisnike. U analitičke svrhe možemo koristiti kolačiće treće strane;
 • Kolačići funkcionalnosti – ovi kolačići pružaju pogodnu i potpuniju upotrebu Platforme i pomažu Korisniku da efikasno koristi Platformu i učini je personalizovanom. Kolačići funkcionalnosti čuvaju korisničke preferencije i omogućavaju pojedinačne funkcije, poput funkcije „zapamti me“ koja omogućava Korisniku da unese svoj e-mail i lozinku samo jednom ili nam pomažu da zapamtimo izbore koje je Korisnik napravio tokom korišćenja Platforme.
 • Marketing kolačići – ove kolačići se koriste za prikazivanje sadržaja i reklama, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Kolačiće marketinga koriste i druge kompanije sa kojima sarađujemo kako bi Vam prikazale reklame vezane za proizvode i servise koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.
 • Kolačići treće strane – Platforma koristi usluge treće strane (poput Google Analitics), kao što su analitičke usluge, kako bi znali šta je popularno na Platformi, a šta nije, pritom čineći je korisnijom. Nismo odgovorni za kolačiće treće strane. Možete saznati više o ovim kolačićima i njihovim politikama privatnosti ako posetite internet prezentacije odgovarajuće treće strane. Sve informacije koje se obrađuju putem kolačića treće strane obrađuje odgovarajući pružalac usluga. U bilo kom trenutku imate pravo da opozovete dat pristanak u pogledu obrade podataka putem kolačića treće strane.

V U KOJIM SLUČAJEVIMA MOŽEMO PODELITI VAŠE LIČNE PODATKE SA TREĆIM LICIMA

BRANDIT može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

 • Vašeg izričitog pristanka,
 • po odgovarajućem nalogu nadležnog državnog organa,
 • kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze prema Korisniku.

Obrađivači podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti su najčešće određena fizička ili pravna lica koja obrađuju Vaše podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača, a po osnovu ugovornog odnosa koji imaju sa BRANDIT-om i na osnovu naših instrukcija.

Naši obrađivači podataka su:

 • hosting provider kompanija na čijim serverima skladištimo podatke. Prilikom skladištenja podaci se štite tzv. enkripcijom (eng. encryption),
 • eksterni saradnici sa kojima sarađujemo (poput, IT podrške, marketinške agencije). Ova lica imaju pristup podacima Korisnika samo u onoj meri i u onom obimu potrebnim za davanje podrške, primenjujući adekvatne mere bezbednosti i obrađujući podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti i zakonom.

Rukovaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti jesu i određena fizička ili pravna lica sa kojima BRANDIT sarađuje i koja se u odnosu na obradu Vaših podataka o ličnosti takođe smatraju rukovaocima, kao što su:

 • banke,
 • kurirske službe,
 • oglašivači (re-marketing).

Organi vlasti

U određenim slučajevima obavezni smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer BRANDIT ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

VI PRENOS PODATAK O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVU

Budući da se pojedini primaoci podataka o ličnosti nalaze van teritorije Republike Srbije (poput, hosting provider kompanije), Vaši podaci o ličnosti se prenose u države za koje se po Zakonu smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. U slučaju prenosa podataka o ličnosti u druge države (koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim), podaci o ličnosti se prenose uz obezbeđenje primerenih mera zaštite iz člana 65. Zakona, odnosno u skladu sa članom 69. Zakona.

VII TRAJANJE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha obrade, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku). Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga Korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja, odnosno realizacije ugovora sa registrovanim korisnikom. Primera radi, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik Platforme, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja. Duža obrada podataka je moguća samo ukoliko to predstavlja zakonsku obavezu ili podnošenje, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

VIII PRAVA KORISNIKA U POGLEDU PODATAKA O LIČNOSTI

 1. Pravo na pristup

Korisnik ima pravo da bude informisan o tome da li BRANDIT obrađuje njegove podatke o ličnosti, ukoliko da, o načinu na koji obrađuje podatke o ličnosti i pristup tim podacima. Informacije o načinu obrade podataka o ličnosti sadržane su u ovoj Politici privatnosti.

Takođe, Korisnik ima pravo da mu BRANDIT dostavi sve podatke o ličnosti koje o njemu obrađuje.

 1. Pravo na ispravku i dopunu

Korisnik ima pravo da zahteva od BRANDIT-a da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave, odnosno da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni.

 1. Pravo na brisanje

Korisnik ima pravo da podnese zahtev za brisanje njegovih podataka o ličnosti. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada BRANDIT obrađuje podatke o ličnosti Korisnika po osnovu poštovanja zakonske obaveze ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Korisnik ima pravo da od BRANDIT-a zahteva ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti, ukoliko:

 • Korisnik osporava tačnost podataka o ličnosti,
 • je obrada nezakonita, a Korisnik se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka,
 • BRANDIT-u više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Korisnik zatražio u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva,
 • Korisnik je podneo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane BRANDIT-a preteže nad interesima Korisnika.
 1. Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo da primi podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio BRANDIT-u u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 • obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora,
 • obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo Korisnika da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane BRANDIT-a, ako je to tehnički izvodljivo.

 1. Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koju BRANDIT vrši po osnovu legitimnog interesa (u smislu čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona). U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta, osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima i slobodama Korisnika ili su u uvezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranog pravnog zahteva, što će BRANDIT predočiti.

Ukoliko je Korisnik podneo prigovor u pogledu obrade za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti se ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

 1. Pravo na opoziv pristanka

Ako se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu pristanka, Korisnik ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pristanak se može opozvati u svakom trenutku putem e-mail adrese: podrska@brendly.rs. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

 1. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko Korisnik smatra da BRANDIT vrši obradu njegovih ličnih podataka suprotno odredbama Zakona, u svakom trenutku može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

IX IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, BRANDIT će sve registrovane korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-mail-a ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove Politike privatnosti budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja internet prezentacije i platforme Brendly.

U Beogradu, ___.___.2023. godine

U svakom trenutku, stojimo na raspolaganju za Vaša pitanja, komentare, sugestije, zapažanja, ideje, predloge, primedbe, prigovore i žalbe, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ove Politike privatnosti, Pravila i Internet prezentacijom i platformom Brendly, putem kontakt forme na internet prezentaciji www.brendly.rs ili putem imejla: podrska@brendly.rs.

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata