Politika povrata i reklamacija

Brendly na zahtev za reklamaciju odgovara u istom ili narednom danu.

Svi zahtevi za pogrešno odštampane / oštećene / neispravne proizvode moraju se podneti u roku od 2 nedelje nakon što je proizvod primljen. Za pakete izgubljene u transportu, svi zahtevi moraju se podneti najkasnije 2 nedelje nakon predviđenog datuma isporuke (jedan radni dan nakon prelaska iz stanja “Spremna za slanje” u “Poslata” ili jedan radni dan nakon mejl obaveštenja da je paket poslat). Brendly pokriva trošak za sve reklamacije nastale našom greškom.

Ako Vi ili Vaši kupci primetite problem sa proizvodima ili smatrate da postoji neka druga vrsta problema vezana za porudžbinu, pošaljite izveštaj klikom na link “Prijavi reklamaciju” koji se nalazi u futeru prodavnice sa koje ste naručili proizvode.

Pošiljka nije preuzeta

Pošiljke koje nisu preuzete možemo podeliti u dve grupe.

  • Pošiljke koje je Brendly izradio i poslao u garantovanom roku
  • Pošiljke koje Brendly nije izradio i poslao u garantovanom roku

Pošiljke koje je Brendly izradio i poslao u garantovanom roku, a kupac ih nije preuzeo, Brendly će naplatiti. Proizvodi koji nisu preuzeti ulaze u magacin vraćenih proizvoda najkasnije 5 dana od trenutka prelaska porudžbine u stanje „Vraćena“. Magacin vraćenih proizvoda možete pratiti u sekciji „Vraćeni proizvodi“, dostupnoj na Brendly platformi u okviru Vašeg naloga.

Rukovanje magacinom vraćenih proizvoda

  • Ukoliko se pojavi porudžbina čiji svi proizvodi već postoje u magacinu vraćenih proizvoda, za slanje će se koristiti proizvodi iz Vašeg magacina vraćenih proizvoda, kako bi se nadomestio Vaš trošak vraćenih proizvoda (prvo se isporučuju najstariji proizvodi). Troškove ponovne isporuke vraćenih proizvoda snosite Vi.
  • Možete zahtevati da se proizvodi iz magacina vraćenih proizvoda isporuče na Vašu adresu jednom nedeljno o Vašem trošku isporuke.

Pošiljke koje Brendly nije izradio i poslao u garantovanom roku, neće biti naplaćene, tj. Brendly snosi troškove za izradu i isporuku istih. Ove porudžbine ne ulaze u magacin vraćenih proizvoda.

Garantovani rok je broj dana od trenutka ulaska porudžbine u stanje „Prihvaćena“, do trenutka ulaska porudžbine u stanje „Poslata“, osim za tip isporuke „Odložena isporuka“. Garantovani rok zavisi od tipa isporuke.

Garantovani rokovi po tipu isporuke:

  • Standardna isporuka – 4 radna dana
  • Prioritetna isporuka – 2 radna dana
  • Odložena isporuka – paket poslat prvog radnog dana pre zahtevanog datuma isporuke

Zamena veličine

Da li prihvatate zamenu veličine na Vašoj prodavnici i da li trošak isporuke zamenske veličine snosite Vi ili Vaš kupac, možete definisati u podešavanjima prodavnice u sekciji “Politika reklamacija”.

Prema podrazumevanoj politici, koja je aktuelna nakon kreiranja prodavnice, Vaša prodavnica prihvata reklamacije za veličinu, a kupac snosi troškove isporuke zamenske veličine. Kao što smo napomenuli ranije politiku možete izmeniti u podešavanjima prodavnice u sekciji “Politika reklamacija”.

U slučaju da prihvatate zamenu veličine, snosite troškove u iznosu bazne cene proizvoda, kao i trošak poštarine ukoliko u Vašoj politici reklamacija definišete da Vi snosite trošak ponovnog slanja zamenske veličine. Preporuka je da naglasite svojim kupcima da je jako bitno da pogledaju tabelu veličina i isprate uputstva pri kupovini proizvoda.

Proizvodi koji su se vratili kao deo reklamacije za veličinu će ući u magacin vraćenih proizvoda najkasnije 5 dana od trenutka preuzimanja proizvoda poslatog od strane kupca. Reklamacija za veličinu se neće prihvatati sve dok kupac ne pošalje proizvod nazad, kako bismo se osigurali da će proizvod koji ste već platili ući u magacin vraćenih proizvoda.

Rukovanje magacinom vraćenih proizvoda

  • Ukoliko se pojavi porudžbina čiji svi proizvodi već postoje u magacinu vraćenih proizvoda, za slanje će se koristiti proizvodi iz Vašeg magacina vraćenih proizvoda, kako bi se nadomestio Vaš trošak vraćenih proizvoda (prvo se isporučuju najstariji proizvodi). Troškove ponovne isporuke vraćenih proizvoda snosite Vi.
  • Možete zahtevati da se proizvodi iz magacina vraćenih proizvoda isporuče na Vašu adresu jednom nedeljno o Vašem trošku isporuke.

Povrat ispravnog proizvoda

Povrat proizvoda koji nema oštećenja i odgovarajuće je veličine, usled kajanja, nudi se krajnjem kupcu u roku od 14 dana, prema Zakonu o zaštiti potrošača (čl. 27.). U ovom slučaju ste dužni da sa Vašeg računa kupcu isplatite sumu u visini cene porudžbine uključujući i cenu isporuke. Brendly je dužan da na Vaš račun isplati sumu novca u iznosu bazne cene i cene isporuke.

Povrat novca

Ukoliko krajnji kupac želi povrat novca za pogrešno odštampane / oštećene / neispravne proizvode, ili usled kašnjenja paketa, potrebno je da sa Vašeg računa kupcu isplatite sumu u visini cene porudžbine uključujući i cenu isporuke, a Brendly će Vama izvršiti povrat na račun u iznosu bazne cene proizvoda i cene isporuke.

Brendly je u obavezi da povrat vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, u slučaju da je kupac od platnih kartica, delimično ili u celosti, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.